Hulp nodig?

T 030 225 45 50
F 030 289 05 92
E info [at] sterkincijfers.nl

U en Uw loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, dan zal er binnen uw bedrijf sprake zijn van loonbetalingen. Naast de netto loonbetalingen aan uw personeel, dient tevens afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

De belastingdienst heeft spelregels opgesteld met betrekking tot de wijze van administreren van deze loonbetalingen zodat zij op efficiënte wijze een controle kunnen uitvoeren.

Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het loon, onkostenvergoedingen, arbeidscontracten, werktijden, aanvullende verzekeringen, etc.


Berkman & Berkman en Uw loonadministratie

Bij het op juiste wijze voeren van een loonadministratie komt een hoop kijken. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van personeelszaken in het algemeen en het voeren van een loonadministratie in het bijzonder. Wij overleggen graag met u wat wij voor u op dit gebied kunnen betekenen. Net als bij onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadministraties kunt u delen van of zelfs de gehele loonadministratie aan ons uitbesteden.

Onze standaardwerkzaamheden bestaan onder andere uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutaties. Periodiek ontvangt u dan van ons computeruitdraaien van:

  • de salarisstroken (tweevoud);
  • de loonjournaalpost (eventueel gesplitst per afdeling);
  • de verzamel- en/ of premieloonstaat;
  • betaallijst netto lonen;
  • de gegevens ten behoeve van de aangifte loonbelasting.

Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het inrichten een onderhouden van een personeelsdossier, de medebeoordeling van eventueel nieuw aan te nemen personeel, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, etc. U mag hierbij van ons een kritische blik verwachten met betrekking tot de fiscale risico's.


De belastingdienst en Uw loonadministratie

Vereisten loonadministratie

In het kort stelt de belastingdienst de volgende basisvereisten aan een loonadministratie:

  • registratie van de loonstaten per persoon;
  • het jaarlijks aanleveren van de individuele jaaropgaven aan belastingdienst;
  • de bewaartermijn bedraagt 5 jaar.

In de praktijk leidt dit korte rijtje basisvereisten echter tot een uitgebreid dossier! In een persoonlijk overleg zullen wij graag nader ingaan op de inhoud van een volledig personeelsdossier.